Rubriky

Stalo se dnes…
23. 5. 1611
Králem českým korunován Matyáš

Roku 1611, v pondělí svatodušní korunován byl v Praze na království české Matyáš, bratr a nástupce Rudolfa II.

Korunu svatováclavskou na hlavu jeho vložil kardinál Ditrichstein a všecky obřady vykonány s velkou slávou. Na památku korunovace razena byla mince s obrazem čápa an požírá hada, s nápisem: „Salutem ex inimicis nostris“ tj. „Spása z (potření) našich nepřátel“. Ani vkus ani ušlechtilost nemluví z tohoto kousku stříbra, neboť oním nepřítelem a oním hadem byl míněn vlastní bratr.

Více zajímavých událostí v Kalendáriu

Doporučené stránky:

Cesta ženy

Odkaz na nás:

Odkaz na nás

Máte-li zájem odkazovat na naše stránky, použijte prosím tento obrázek.


Síla ženy

Není nikterak lehké říci, v čem spočívá síla ženy. Tím méně pak opravdu vědět a vnímat skutečnou její sílu.

V představách, očekáváních i požadavcích mužů jsou tyto obrazy zdánlivě jasné, ale při bližším zkoumání lze člověku poznat většinou jalovost, pyšnou vůli vlastnit ženu či touhu po neukojitelné smyslnosti. Ženy pak velmi rafinovaně tato očekávání ztvárňují schopností jim přirozeně vlastní. Znovu však jde jen o vlastnictví a nevědomou pýchu.

Být svůdná, přitažlivá, zajímavá, inteligentní, emancipovaná, štíhlá, potřebná nebo roztomilá. Nebo jednající s bázlivým odstupem, pruderií, také se zbožnou nadřazeností či strojeným půvabem.

Kalhoty či sukně, jejich délka, účes, krášlení, ozdoby, debaty o ryze mužských a ženských činnostech a mnoho jiného. Avšak v tom všem není pravá síla ženy, nýbrž jen jistá snaha a úsilí. Zde podstata není a nikdy nebyla. Malý příběh snad přiblíží skutečnost.

Daleko od domova, na návštěvě u přítele a jeho paní, jsem se připravoval na pracovní přednášku. Bylo to jen pár dnů a paní navštíveného domu se o mne vzorně starala. Moje osoba, ale i paní domu, jsme se vzájemně snažili o úctu, ohled a takt při vzájemném styku. To ovšem neznamenalo, že bychom si nepovídali a nesmáli se, či společně neposeděli u stolu.

Také jsme si jeden den dlouho do noci, snad i příliš hlučně, s přítelem povídali. I o ženách a našem vztahu k nim. Docela jsem se druhý den styděl za hlučnost a vnesenou jinorodost do pokojů, kde tato paní a její dcera každodenně žily a působily.

Již ze svého domova jsem si totiž nesl bolestné poznání, jak může muž, který se přihrne domů, narušit zdánlivě nepatrné tkaní a jemnou činnost ženy. Zajisté si toho až příliš často vůbec nevšimne. Je přece tak důležitý a potřebný…a zejména „ví“.

Čas mého pobytu se nachýlil a došlo k loučení. Přál jsem si obzvláště projevit vděčnost a sympatie k tomu domu a jeho paní. Avšak na nic jiného, než na vnitřní vroucnost jsem se nezmohl. Prostě jsem byl mírně naměkko a pozemsky mi to vůbec nešlo.

A tak, snad trochu rozpačitě, jsem nastoupil dlouhou cestu domů. Kola automobilu svištěla po zvolna se plnících silnicích. Hlavou mi běžely myšlenky a abych moc nepřemýšlel, pustil jsem si raději rádio.

Když po chvíli zazněl z reproduktorů jemně vysoký a do prostoru uvolněný ženský dvojhlas. Přesto, že jsem velmi pozorně vnímal provoz na silnici, projelo mnou najednou v několika vlnách velmi pronikavé a oblažující záření, které pronikalo až do konečků prstů. Proud slz se najednou vyřinul z očí. Chtěl jsem zastavit, ale provoz byl příliš hustý a dalo mi práci danou situaci bezpečně zvládnout…

Vše doznívalo hluboce očistně a vysoce inspirativně a já poprvé, šťastnou shodou okolností a při plném vědomí, poznal důsledek síly vysokých „vibrací“ zprostředkovaných ženstvím.

Co všechno tyto vibrace mohou na zemi změnit nelze ani domyslet. Co všechno pak mohou muži dokázat při ochraně takových žen a ve vlnách jejich vibrací!

Dnes mi již tolik nezáleží na tom, jak ženy právě vypadají, co umí, nebo do čeho se právě stylizují. Nýbrž především jak se chovají a zda je toto jejich přirozené chování úrodnou půdou pro ony vysoce inspirující jemné vibrace, bez nichž je život chudý.


Půvab ženství

30. 12. 2008