Rubriky

Stalo se dnes…
27. 4. 1452
Jiří z Poděbrad správcem království

Roku 1452 stalo se památné svolení českých stavův k ustanovení Jiřího z Poděbrad za správce království, začínající se slovy:

My páni rytíři, zemané i města, vyzdvihli jsme a svolili i mocí zápisu a vůle společné vyzdvihujem sobě a volíme za správce mocného a pravého v království českém urozeného pána Jiříka z Kunštátu a z Poděbrad, přidávajíce k němu pány Alše a Zdeňka ze Šternberka, Zbyňka Zajíce z Haznburka, Jindřicha z Michalovic, Jana ze Smiřic, Mikuláše Trčku z Lippý, Jana ze Soutic, Zdeňka Kostku z Postupic, Jakuba z Vřesovic, a z měst Vaňka z Kněžmostu, řečeného Valečovský a Bartoše Ptáčka ze Slaného, aby království řídili a spravovali podlé práv, radův a svobod starodávných koruny české.

V dalším textu zápisu obsažena chvála kompaktát, odpor proti misii Kapistranově a pevná důvěra v nově zvolené zemské správce, zejména v náčelníka jejich pana Jiřího.

Více zajímavých událostí v Kalendáriu

Doporučené stránky:

Cesta ženy

Odkaz na nás:

Odkaz na nás

Máte-li zájem odkazovat na naše stránky, použijte prosím tento obrázek.


Úvodní strana

Duben

St
1
Jan Hus rektorem vysokého učení v Praze
Nový řád procesu civilního
Úmrtí Eduarda Grégra
Úmrtí Karla I., posledního císaře rakouského
Čt
2
Krištof Harant z Polžic a Bezdružic opustil Čechy
3
Josef II. korunován na krále římského
So
4
Jeroným Pražský dobrovolně přišel do Konstancí
Poslové husitů u krále Zikmunda
Úmrtí Františka Xavera Šaldy
Ne
5
Karel IV. korunován v Římě
Úmrtí Matyáše Korvína
Vyšlo první číslo Národních novin
Po
6
Úmrtí sv. Metoděje
Narození Jiřího z Poděbrad
Út
7
Zakládací listina vysokého učení pražského
Úmrtí Karla Trapla
St
8
Úmrtí Jakuba Jana Ryby
Čt
9
Jindřich Pobožný padl v bitvě s Tatary
Sněm brněnský uznal za krále Jiřího z Poděbrad
10
Hrabě Neiperg poražen Prusy u Molvic
Narození Eduarda Štorcha
Narození Františka Kriegela
So
11
Úmrtí Františka Antonína rytíře Gerstnera
Ne
12
Kompaktáta
Úmrtí Františka Ondříčka
Po
13
Úmrtí Filipiny Welserové
Narození Prokopa Drtiny
Út
14
Vyhlášení jednotného zřízení soudního
St
15
Vojen káže Čechům táhnout proti Rohovici Vršovskému
Založení Národního muzea
Úmrtí Václava Brožíka
Čt
16
Soběslav I. knížetem českým
Narození Vojtěcha Nejedlého
Narození Jiřího Herolda
17
Jeroným Pražský předvolán před sněm kostnický
Luther vypovídá o díle svém před císařem
Papež Pius IV. svolil k přijímání pod obojí způsobou
Zemřel císař Josef I.
Narození Vojty Náprstka
Gustav Husák prvním tajemníkem ÚV KSČ
So
18
Táboři a Sirotci dobyli město Slané
Příměří českých pánů s Jiřím Poděbradským
Schválen statut Polytechnického stavu
Ustavení Evropského společenství uhlí a oceli
Ne
19
Bulla přijímající Čechy do křesťanských království
Vyhlášena pragmatická sankce
Narození Lubomíra Lipského
Úmrtí Zdeňka Lepaře
Úmrtí Josefa Mařatky
Povstání ve varšavském ghettu
Po
20
List všem Čechům
Král Jiří vyhlásil boj členům Jednoty Zelenohorské
Úmrtí Martina Lupáče
Berniční patent Josefa II.
Narození Jana Kieswettera
Narození Adolfa Hitlera
Úmrtí Ferdinanda Peroutky
Út
21
Zemřel Karel Liebscher
Založen ČSM a Pionýr
Proces s rozvratnou skupinou buržoazních nacionalistů
St
22
Smluven mír ve Füssenu
Josef Balabán dopaden gestapem
Čt
23
Úmrtí sv. Vojtěcha
Posvěcen Kostel sv. Jiří na Řípu
Narozen Jiří z Poděbrad
24
Zajat Jeroným Pražský
Narozena Anna Náprstková
Narozen Jaroslav Hašek
Úmrtí Františka Udržala
Osmibodový program SdP
Založení VONS
So
25
Václav IV. rozkázal Pražanům složit zbroj
Přemožení kutnohorských Pražany
Ne
26
Zákon o lichvě
Narozen Julius Zeyer
Po
27
Jiří z Poděbrad správcem království
K.H. Borovský propuštěn z Brixenu
Út
28
Pražané s Žižkou oblehli Chrudim
Německo vypovědělo smlouvu s Polskem
St
29
Albrecht korunován na císaře
Zrušení přijímaní pod obojí
Dobyto město Lešno
Osvobození Dachau
Čt
30
Vyzdvižení pražského arcibiskupství a práva korunovace
Nové hádání o víře v Karolíně
Univerzita Karlova svěřena jezuitům
Osvobození Ostravy

Jiří z Poděbrad správcem království

27. 4. 1452

Roku 1452 stalo se památné svolení českých stavův k ustanovení Jiřího z Poděbrad za správce království, začínající se slovy:

My páni rytíři, zemané i města, vyzdvihli jsme a svolili i mocí zápisu a vůle společné vyzdvihujem sobě a volíme za správce mocného a pravého v království českém urozeného pána Jiříka z Kunštátu a z Poděbrad, přidávajíce k němu pány Alše a Zdeňka ze Šternberka, Zbyňka Zajíce z Haznburka, Jindřicha z Michalovic, Jana ze Smiřic, Mikuláše Trčku z Lippý, Jana ze Soutic, Zdeňka Kostku z Postupic, Jakuba z Vřesovic, a z měst Vaňka z Kněžmostu, řečeného Valečovský a Bartoše Ptáčka ze Slaného, aby království řídili a spravovali podlé práv, radův a svobod starodávných koruny české.

V dalším textu zápisu obsažena chvála kompaktát, odpor proti misii Kapistranově a pevná důvěra v nově zvolené zemské správce, zejména v náčelníka jejich pana Jiřího.

K.H. Borovský propuštěn z Brixenu

27. 4. 1855

Roku 1855 propuštěn byl nemocný Karel Havlíček Borovský z vězení brixenského a svoleno k jeho návratu do vlasti.

Podlomené jeho zdraví nedopřálo mu však již dlouhého života. Zemřel v Praze příštího roku.