Rubriky

Stalo se dnes…
4. 3. 1654
Sloučení Karlovy university s kolejí jesuitskou

Roku 1654 sloučena byla stará universita Karlova s Klementinem, kolejí jesuitskou, v jedno učení.

Více zajímavých událostí v Kalendáriu

Doporučené stránky:

Cesta ženy

Odkaz na nás:

Odkaz na nás

Máte-li zájem odkazovat na naše stránky, použijte prosím tento obrázek.


Úvodní strana

Březen

Ne
1
Vznik Jednoty českobratrské
Pochování Svatopluka Čecha
Po
2
Úmrtí sv. Anežky České
Narození Bedřicha Smetany
Úmrtí Viléma Mrštíka
Út
3
Úmrtí Františka Ladislava Riegera
St
4
Sloučení Karlovy university s kolejí jesuitskou
Čt
5
Provozována opera Prodaná nevěsta
6
Úmrtí Josefa Holečka
So
7
Narození Františka Ladislava Čelakovského
Úmrtí Karla Tháma
Narození Tomáše Masaryka
Ne
8
Narození Vladimíra Nováka
Po
9
Narození Františka Karla Krouského
Út
10
Úmrtí Phaetona
Úmrtí Jana Masaryka
St
11
Stětí pěti konšelů pražských
Čt
12
Založení pražské mincovny
Úmrtí Aloise Jiráska
13
Vypovězení kněží bratrských z Čech
Narození císaře Josefa II.
Narození Josefa Gočára
Vyloučení odpůrců sovětské vojenské intervence z KSČ
Úmrtí Jana Patočky
So
14
Volba Mistra Jana Husa
Vyhlášení první samostatné slovenské republiky
Úmrtí Klementa Gottwalda
Ne
15
Německo okupuje zbytek Československa
Zatýkání v rámci akce K
Po
16
Smrt Juraje Jánošíka
Zřízení Protektorátu Čechy a Morava
Út
17
Změna jízdních pruhů
St
18
Vyšel první svazek Dějin národa českého v Čechách a na Moravě
Čt
19
Úmrtí Václava Hájka
Návrh přejmenování Koňského trhu na Václavské náměstí
Zahájení dopravy elek. tramvají Karlín-Libeň
20
Úmrtí Jana Nepomuckého
Úmrtí Jana Ladoslava Dusíka
So
21
Narození Jaromíra Čelakovského
Dostavěn koncentrační tábor
Úmrtí št. kp. Václava Morávka
Ne
22
Úmrtí Václava Matěje Krameria
Narození Karla Poláčka
Demise prezidenta A. Novotného
Po
23
Narození Hanuše Karlíka
Narození Josefa Čapka
Út
24
Porážka sedláků u Chlumce
St
25
Narození Arnošta z Pardubic
Úmrtí Otokara Březiny
Čt
26
Základní kámen Nového Města Pražského
27
Vysvěcení Karlštejna
So
28
Narození Jana Amose Komenského
První parní lokomotiva domácí konstrukce
Narození Bohumila Hrabala
Ne
29
Rozdělení vojska Táborského
Klatba na krále Jiřího
Úmrtí Marie Riegrové
Narození Jiřího Wolkera
Narození Martina Friče
Po
30
Založení Nového Města pražského
Narození Viléma z Rožmberka
Narození Jaroslava Haška
Úmrtí Karla Javůrka
Proces s československými důstojníky
Ludvík Svoboda prezidentem ČSSR
Út
31
Zigmund králem uherským
Matyáš vyhlásil válku králi Jiřímu
Proces s církevními hodnostáři
Rozpuštění vojenských struktur Varšavské smlouvy

Sloučení Karlovy university s kolejí jesuitskou

4. 3. 1654

Roku 1654 sloučena byla stará universita Karlova s Klementinem, kolejí jesuitskou, v jedno učení.