Rubriky

Stalo se dnes…
28. 1. 1061
Úmrtí českého knížete Spytihněva

Roku 1061 umřel Spytihněv, toho jména II., kníže české 18., příjměním Spravedlivý, pravý milovník národu a jazyka českého i vlasti své, maje před sebou tažení na Moravu proti markrabovi rakouskému.

Pochován v hlavním kostele na hradě pražském, kterýž také stavěti začal. Ten jakž na stolici knížetskou po otci svém, knížeti Břetislavovi dosedl, všechněm cizincům z Čech do třetího dne pod hrdlem vyhostiti se rozkázal, ani matce své Jitce neodpustiv.

Spravoval knížectví české toliko šest let, živ byl 31. Po něm knížetem učiněn Vratislav, bratr jeho, kterýž potom byl prvním králem českým.

O knížeti Spytihněvovi píše Palacký v Dějinách, kniha II., či. 5. Nejpamátnější událostí jeho vlády jest sboření starodávné rotundy sv. Víta na hradě pražském, kteráž stála od časů svatého Václava, a založení nové trojlodní basiliky na místě jejím. Založení toto stalo se léta 1060, ale Spytihněv se nedočkal dokončení mohutné stavby své, kteráž potom byla pražskou katedrálou až do dob, kdy Karel IV. počal budovati dóm gotický.

O basilice Spytihněvově, jejíž zbytky nám odkryly a zachovaly výkopy posledních desetiletí, jsou zprávy v publikacích: Karel Fiala: Hrad pražský v době románské (Praha 1933), Josef Cibulka: Václavova rotunda sv. Víta, Karel Guth: Praha, Budeč, Boleslav, obě ve „Svatováclavském sborníku“, I.díl (Praha l934).

Více zajímavých událostí v Kalendáriu

Doporučené stránky:

Cesta ženy

Odkaz na nás:

Odkaz na nás

Máte-li zájem odkazovat na naše stránky, použijte prosím tento obrázek.


Přání (Irská modlitba)

Přání (Irská modlitba)

...Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde...


3. 1. 2013 | >> Celý článek...

Přání do dnů nově příchozích

Přání do dnů nově příchozích

Přejeme Vám všem: lidé dobré vůle,

aby všechna dobrá srdce mohla být naplněna Světlem Lásky proudícím ještě i v těchto dnech Stvořením!

Aby tak v novém roce 2013 – v roce plném událostí a prožitků, jež jsou našemu zraku zatím skryty za horizontem, se vždy v pravý čas rozhořel mocně planoucí plamen Lásky ve všech srdcích a aby všichni lidé teprve v jasu jeho světla hledali cestu k řešení příchozích situací.

31. 12. 2012 | >> Celý článek...

Kouzlo sváteční noci

Kouzlo sváteční noci

Vánoce podle kalendáře končí, ale síla LÁSKY proudící z nedohledných výšin až k naší malé zemi nikterak nepolevuje, nýbrž naopak v přicházejících dnech jí můžeme po vánočním zklidnění vnímat ještě silněji a zřetelněji. Přidáváme krásné čtení pro chvíle sváteční atmosféry:

Tatínek s láskou řekl dětem: „Vy moje milé děti. Vidím, že ve vašich srdíčkách již Láska plane mocným plamenem. Dokázaly jste zlo oplatit láskou. U takových lidí přebývá vždy radost a štěstí. Pojďte, zdálo se mi, jestli snad kolem našeho domu nešel Ježíšek.“

27. 12. 2012 | >> Celý článek...

Advent 2012 - 3. příběh pro děti

Advent 2012 - 3. příběh pro děti

Vánoce už ťukaly na okno, na adventním věnci hořely 3 svíčky. Bětka chystala dárky pro kamarádky a těšila se, jakou asi bude mít Natálka radost z korálkové kabelky, se kterou si dala tolik práce. Pro Vendulku, Johanku a Klárku chystala Bětka korálkové náramky.

19. 12. 2012 | >> Celý článek...

Jsme jako vločky sněhu?

Za vločkou padá třpytná vločka a letíc tiše ptá se jí, kam spěchá, ať jen chvilku počká. A pak se sešly v závěji. Už do ticha, už ve stíny čas spřádá vás jak vteřiny, sněhové vločky!

17. 12. 2012 | >> Celý článek...

Šlechetný čin

Šlechetný čin

Pan učitel pokračoval: „Uráželi jste spolužáka, který vám nic neudělal, posmívali jste se nemocnému, bili jste slabého, který se nemůže bránit. Dopustili jste se toho nejpodlejšího a nejhanebnějšího skutku, jakým se může poskvrnit lidský tvor. Zbabělci!“

13. 12. 2012 | >> Celý článek...

Advent 2012 - 2. příběh pro děti

Advent 2012 - 2. příběh pro děti

Dnes, chlapci a děvčata, budu vyprávět příběh, který je pro větší z vás, pro ty, co už chodí do vyšších tříd...


10. 12. 2012 | >> Celý článek...

KNÍŽKA / NEKNÍŽKA - ADVENTNÍ ČTENÍ PRO DĚTI

KNÍŽKA / NEKNÍŽKA - ADVENTNÍ ČTENÍ PRO DĚTI

Připomínáme všem malým i velkým čtenářům náš předvánoční seriál (nejen) pro děti, který naleznete "ZDE"
10. 12. 2012 | >> Celý článek...

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš

Milí čtenáři, v rubrice "Osobnosti" je již déle než rok článek o sv. Mikulášovi, připomínáme existenci tohoto článku v souvislosti se svátkem Mikuláše minulý týden.

9. 12. 2012 | >> Celý článek...

Advent 2012 - 1. příběh pro děti

Advent 2012 - 1. příběh pro děti

Na světě je mnoho krásy a radosti, ale žádné věci k jejich nalezení potřebovat nebudete...3. 12. 2012 | >> Celý článek...

Advent

Advent

Otevři oči a hledej, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš někým být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat, nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání.
UKAŽ SE LIDEM JAKO ČLOVĚK!

2. 12. 2012 | >> Celý článek...

Svět

Svět

Svět!

Takto nazýváme místo, kde žijeme, odpočíváme, pracujeme. Kde bydlíme. Celé dějiny tohoto našeho současného světa na Zemi v Efesu jsou charakterizovány neustálými střety, nenávistí, zlobou, a v současné době se děj přehoupl do majetnictví a moci peněz. To je ale v současné zralosti Světa již jen poslední malý krůček od propasti nenávratného úpadku. Úpadku - rychlého a konečného.

28. 11. 2012 | >> Celý článek...

Příroda - věci snadno přístupné

Příroda - věci snadno přístupné

Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

25. 11. 2012 | >> Celý článek...

O zdraví a jídle

O zdraví a jídle

Již ve starém Egyptě se říkalo, že „Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina lékaře.“ Platí ještě dnes u nás tento poměr? Nebo nás naše strava udržuje na živu a ve zdraví spíše jen částečně a většinu necháváme na doplňcích stravy a lécích…

21. 11. 2012 | >> Celý článek...

Království bez práce?

Království bez práce?


Království Boží není sice z tohoto světa, ale jest pro tento svět...

19. 11. 2012 | >> Celý článek...

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 6. část

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 6. část

Aby to nevypadalo, že jsme celé dny jen plnili úkoly (byť zajímavé a hezké) a neměli oddechu, tak na závěr reportáže o letošním setkání bych uvedla několik málo činností, jimiž jsme si zpestřovali už tak pestrý a zajímavý program...

16. 11. 2012 | >> Celý článek...

Zpěv srdce...

Zpěv srdce...

Bis orat qui corde canit. - Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.

11. 11. 2012 | >> Celý článek...

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 5. část

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 5. část

Na tuto chvíli si pro nás děti připravily (úplně samy!) krásné představení. Pojednávalo o prožívání dívky ve škole, jak se jí jiné děti smějí, když nosí dlouhé sukně a věří v něco víc, než jen v to, co je vidět pouhým okem...


4. 11. 2012 | >> Celý článek...

Nové fotografie

Nové fotografie

Do fotogalerie "Památky našich předků" byly umístěny nové fotografie. Fotografie jsou řazeny od nejstarších k novým, tudíž je potřeba srolovat úplně dolů.


1. 11. 2012 | >> Celý článek...

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 4. část

Reportáž z letního táborového setkání 2012 – 4. část

Na pátý programový den si na nás paní programová vedoucí nachystala náročnou zkoušku. Jak již dopředu upozorňovala, jednalo se o bezplastový den. To znamenalo, že jsme nesměli používat nic z plastů – oblečení, obuv, hygienické pomůcky, hrnečky... zkrátka nic. Povoleny byly pouze nitě, kterými je sešito oblečení (bavlněné nebo lněné)...

25. 10. 2012 | >> Celý článek...

Novější články | Starší články